ค่านิยมเพื่อความก้าวหน้าของเรา

ด้วยการนำคุณค่าที่ก้าวหน้าไปทั่วทั้งธุรกิจของเรา เราพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์และขจัดความอยุติธรรมในชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติของเรา

เรามีพันธกิจทางสังคมที่ก้าวหน้าและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่พยายามตอบสนองความต้องการของมนุษย์และขจัดความอยุติธรรมในชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติโดยการผสมผสานข้อกังวลเหล่านี้ลงในกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวันที่เราทำ

  • ทุนนิยมและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้สร้างโอกาสสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เราทราบดีว่าช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นกว้างขึ้นกว่าที่เคยนับตั้งแต่ปี 1920 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อผู้ด้อยโอกาสและเพื่อเข้าสู่ต้นแบบของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่มีความยั่งยืนและทำซ้ำได้
  • จากคำนิยาม การผลิตผลิตภัณฑ์จะสร้างของเสีย เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบด้านสภาพแวดล้อม
  • การปลูกอาหารพึ่งพาการใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่มีความยั่งยืนมากเกินไป เราสนับสนุนวิธีการที่ยั่งยืนและปลอดภัยในการผลิตอาหารซึ่งจะลดการเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อม รักษาผลผลิตของผืนดินเมื่อเวลาผ่านไป และสนับสนุนศักยภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวฟาร์มและชุมชนชนบท
  • เราแสวงหาและสนับสนุนวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุความเป็นธรรมและสันติสุข เราเชื่อว่าควรมีการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แทนที่จะนำไปสร้างและรักษาระบบอาวุธไว้