Skip to main content

Photo of Vanilla Farmer

ทุกคนคู่ควรกับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของพวกเขา

ที่ Ben & Jerry's เราคำนึงถึงเรื่องความยุติธรรมอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานของเรา การตอบแทนชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน หรือการคิดค้นรสชาติใหม่ๆ สำหรับลูกค้า ปัจจัยเรื่องความยุติธรรมจะอยู่ในทุกสิ่งที่เรากระทำเสมอ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการจะแน่ใจว่าเกษตรกรของเราได้รับข้อตกลงที่เป็นธรรมด้วยเช่นกัน เราสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกษตรกรรายย่อยในประเทศที่กำลังพัฒนาจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั่วโลกที่มีการแข่งขันสูงมาก 

Ben & Jerry's ได้แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเพื่อดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ย้อนหลังไปในปี 2005 เราเป็นผู้ผลิตไอศกรีมรายแรกในโลกที่ใช้ส่วนผสมที่ได้รับการรับรองด้านการค้าที่เป็นธรรม (Fairtrade Certified) และในปี 2010 เราได้ตัดสินใจที่จะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับไอศครีมทุกรสชาติของเราและในทุกประเทศที่มีการจำหน่ายไอศกรีมของเรา เราได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ล้วนได้รับการรับรองด้านการค้าที่เป็นธรรมภายในปี 2011 ในยุโรป และภายในปี 2014 ในสหรัฐอเมริกา

แนวโน้มด้านการเกษตรในทั่วโลกล้วนเกี่ยวข้องกับการทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมาก การค้าที่เป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยรับรองว่าราคาพืชผลของเกษตรกรรายย่อยมีความเป็นธรรม ภายใต้กระแสการเติบโตที่อาจผลักดันพวกเขาออกนอกตลาดได้อย่างง่ายดาย นี่จึงเป็นข่าวดีสำหรับพวกเขา ครอบครัว และชุมชนของพวกเขา นอกจากนี้ ยังเป็นข่าวดีสำหรับเรา (และสำหรับคุณ) เพราะเราคุ้นเคยกับการใช้ส่วนผสมที่น่าทึ่งของพวกเขาในไอศกรีมของเรา 

แต่เรื่องของการค้าที่เป็นธรรมนั้นยังมีอะไรมากกว่านี้ เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับความก้าวหน้ารุ่งเรือง แนวความคิดที่ว่าใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จควรดำเนินการเพื่อปรับปรุงโลกรอบตัวของพวกเขา จึงเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของ Ben & Jerry's การค้าที่เป็นธรรมนำแนวความคิดนี้มาสู่การปฏิบัติจริง เกษตรกรในระบบการค้าที่เป็นธรรมตกลงว่าจะใช้แนวทางปฏิบัติในการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้มาตรฐานด้านแรงงานที่เป็นธรรม และลงทุนในชุมชนของพวกเขา ราคาส่วนเกินเพื่อสังคมของระบบการค้าที่เป็นธรรม หรือจำนวนเงินที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดที่เป็นธรรมที่บรรดาเกษตรกรได้รับ จะช่วยให้การลงทุนดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง 

ส่วนผสมที่ได้รับการรับรองด้านการค้าที่เป็นธรรม

เราแสวงหาส่วนผสมที่ได้รับการรับรองด้านการค้าที่เป็นธรรมจำนวนห้ารายการด้วยกัน ในปี 2017 Ben & Jerry ได้จ่ายเงินจำนวน ฿112,496,408.27 เป็นค่าส่วนเกินเพื่อสังคมให้แก่เกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์การเกษตรในทั่วโลก นั่นคือ

น้ำตาล

ราคาส่วนเกินเพื่อการค้าที่เป็นธรรมจำนวน ฿52,957,806.34

Photo of Sugar Cane

เราแสวงหาน้ำตาลจากระบบการค้าที่เป็นธรรมจากเกษตรกรรายย่อยหลายราย รวมถึงบรรดาเกษตรกรภายใต้การดูแลของสมาคมเกษตรกรน้ำตาลเบลิซ (Belize) เบลิซกลายเป็นแบบจำลองที่มีบทบาทระดับโลกในด้านการผลิตน้ำตาล 85% ของประชากรในเขตชนบทบางพื้นที่ของประเทศนี้ต้องพึ่งพิงอุตสาหกรรมน้ำตาล ด้วยเหตุนี้การลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาส่วนเกินเพื่อสังคมจึงมีความสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติทางเลือกในการจัดการกับศัตรูพืชที่มีการนำมาใช้ล่าสุดสามารถช่วยรักษาพืชที่ให้ความหวานของทางสมาคมฯ ไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายลงได้อย่างมาก 

Photo of Cocoa Beans

โกโก้

ราคาส่วนเกินเพื่อการค้าที่เป็นธรรมจำนวน ฿49,574,392.81

ช็อกโกแลตแสนอร่อยทั้งหมดในไอศกรีมของเรามิใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ เราร่วมมือกับบรรดาผู้ปลูกโกโก้ในไอวอรี่โคสต์ ซึ่งผลิตโกโก้คิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของโกโก้ในทั่วโลก (แต่ต้นโกโก้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบการค้าที่เป็นธรรม) ราคาส่วนเกินเพื่อสังคมได้ช่วยให้สหกรณ์แห่งหนึ่งสามารถสร้างคลินิกการแพทย์แห่งใหม่ ว่าจ้างพยาบาล ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และซื้อปั๊มน้ำหนึ่งเครื่อง นอกจากนี้ เรายังได้สั่งซื้อโกโก้ในระบบการค้าที่เป็นธรรมจากบรรดาผู้ผลิตในกาน่า และทำให้พวกเขาสามารถลงทุนให้กับโรงเรียนในชนบทและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ 

วานิลลา

ราคาส่วนเกินเพื่อการค้าที่เป็นธรรมจำนวน ฿7,407,231.89

Photo of Vanilla Beans

วานิลลาเป็นส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับไอศกรีมรสยอดนิยมหลายสิบรสชาติของเรา แม้ว่าวานิลลาส่วนใหญ่ในโลกจะปลูกในมาดากัสการ์ แต่บรรดาเกษตรกรส่วนใหญ่ที่นั่นกลับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ดังที่เราได้พบเห็นในทั่วโลก เมื่อเรือกสวนไร่นาประสบปัญหา ชุมชนต่างๆ ก็มักจะย่ำแย่ตามไปด้วย ราคาในระบบการค้าที่เป็นธรรมจะช่วยยุติวงจรนี้ หนึ่งในบรรดาสหกรณ์ที่เราทำงานด้วยในมาดากัสการ์ได้นำราคาส่วนเกินเพื่อสังคมของตนไปใช้ในการฟื้นฟูศูนย์สุขภาพ ซ่อมบำรุงโรงเรียน และสร้างสำนักงานขึ้น นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับบรรดาเกษตรกรที่เพาะปูลกวานิลลาในระบบการค้าที่เป็นธรรมในยูกันดา โดยพวกเขาได้เริ่มสร้างเครือข่ายอิสระของตนที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนและรักษาวิถีชีวิตของพวกเขาเอาไว้ 

Photo of Coffee Beans

กาแฟ

ราคาส่วนเกินเพื่อการค้าที่เป็นธรรมจำนวน ฿1,459,559.67

สหกรณ์ Huatusco Coffee ในเม็กซิโกจัดหากาแฟส่วนใหญ่ในระบบการค้าที่เป็นธรรมของเราให้แก่เรา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เราได้ซื้อเมล็ดกาแฟจำนวนมากกว่า 300,000 ปอนด์จากพวกเขาเพื่อรสชาติไอศกรีมที่ดีเยี่ยมของเรา ราคาส่วนเกินเพื่อสังคมของเรากำลังมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,465 รายของสหกรณ์แห่งนี้ รวมทั้งครอบครัวและชุมชนของพวกเขาในหลายๆ ทาง นอกจากนี้ พวกเขายังได้นำเงินทุนไปสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ห้องสมุด และโรงเรียนต่างๆ มีการพัฒนาโครงการการให้ทุนการศึกษาและโครงการเพื่อการศึกษา และยังนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักจำนวน 400 ตันอีกด้วย 

กล้วย

ราคาส่วนเกินเพื่อการค้าที่เป็นธรรมจำนวน ฿1,082,715.83

Photo of Bunches of Bananas

ทุกคนชอบรับประทานกล้วย นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราสั่งซื้อกล้วยในระบบการค้าที่เป็นธรรมในปริมาณมากกว่า 50 เมตริกตันมาจากสหกรณ์ El Guabo ในมณฑล El Oro ของเอกวาดอร์ในปี 2014 การสั่งซื้อกล้วยทั้งหมดเหล่านี้ของเราได้ช่วยให้เกษตรกรจำนวน 154 คนของสหกรณ์แห่งนี้สามารถดำเนินโครงการที่สำคัญหลายโครงการ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนท้องถิ่น การช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยังด้อยโอกาสในเรื่องภาษาและการบำบัดรักษาโรค และทำให้บรรดาเกษตรกร คนงาน และครอบครัวของพวกเขาสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้มากขึ้น 


ทราบหรือไม่ว่าส่วนผสมชั้นดีต่างๆ ทั้งหมดที่มอบรสชาติแสนอร่อยให้แก่ไอศกรีมของเรานั้น ได้รับการรับรองด้านการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งยิ่งทำให้รสชาติของไอศกรีม Ben & Jerry หอมหวานยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย FAIRTRADE (สัญลักษณ์สีเขียวและสีน้ำเงินที่คุณเห็นบนถ้วยไอศกรีมแต่ละใบของเรา) คุณกำลังช่วยเกษตรกรรายย่อยและชุมชนของพวกเขาให้สามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จ