Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ
ทั้งหมดมันหมายถึงอะไร?

เราอยู่ในโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง ตั้งแต่การละลายของผืนน้ำแข็งไปจนถึงไฟป่าที่รุนแรง ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่ามลพิษจากคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ส่งผลกระทบต่อโลกที่แสนบอบบางของเรา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัดสินแล้วว่า ภาวะโลกร้อนนั้นมีอยู่จริงและส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกแล้ว ตอนนี้คำถามคือ “เราจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้?”

Read More 

ผลกระทบต่อโลกของเราและผู้คนบนโลก:

ในแต่ละปีที่ผ่านไป เราเห็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของหยาดน้ำฟ้า รวมถึงเหตุการณ์ฝนตกหนักที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในอาร์กติก การเปลี่ยนแปลงในฤดูการเติบโตทางเกษตรกรรม และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นและการเป็นกรดของมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างในสภาพภูมิอากาศของเราเราจะมีผลกระทบทางระบบนิเวศและสังคมอย่างมาก การประชดที่โหดร้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือว่าผู้คนในโลกที่กำลังพัฒนา ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้น้อยที่สุด จะจ่ายราคาที่สูงที่สุดเป็นเวลา 200 ปีของการพัฒนาอุตสาหกรรมและมลพิษจากโลกที่พัฒนาแล้ว เป็นเป็นปัญหาที่แท้จริงของความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ

 

วิธีการแก้ปัญหา:

มันเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นกว่าเคยที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก–และทำมันในวิธีที่เป็นการแบ่งปันภาระและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบรรดาชาติต่างๆ ของโลกอย่างเที่ยงธรรม ในท้ายสุด เราจะต้องตัดการเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจากการสกัดทรัพยากรธรรมชาติและการใช้จนหมดสิ้น

ไม่มีการซ่อมแซมที่รวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เรารู้ว่าเราจำเป็นต้องทำ เราต้อง:

 • ถอนการใช้พลังงานจากซากฟอสซิล
 • เพิ่มแหล่งพลังงานทดแทน
 • ตีปริมาณมลพิษจากคอร์บอนไดออกไซด์
 • ทำงานกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อลงทุนในพลังงานทดแทน

กรุงเทพฯ ... มหานครที่ “กำลังละลาย”

เมื่อฤดูร้อนมาเยือนประเทศไทยในแต่ละปี ก็จะมีสถิติใหม่ของระดับของอุณหภูมิที่ได้ทำลายสถิติของแต่ละปีก่อนหน้าลง

จากสถิติที่ตรวจวัดระดับอุณหภูมิในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 9 ปีที่มีสถิติร้อนที่สุดนั้นเกินขึ้นตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความร้อน ได้แก่ คลื่นความร้อนที่รุนแรง มหันตภัยแล้ง และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC คาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตอันใกล้ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 0.5-1 เมตร ระดับน้ำทะเลอาจมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยของโลกอีก 15-20% ส่งผลกระทบต่อเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้ทะเล และในรายการนี้ก็มี “กรุงเทพมหานคร” รวมอยู่ด้วย

Read More 

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นต้องตรงกันว่าปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นของมลพิษในอากาศที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของอุณหภูมิที่ร้อนและรุนแรงขึ้นในทุกปี โดยธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นอันดับที่ 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสูงเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ในตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศทำให้ภาคพลังงานเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด เฉพาะกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 31 ล้านตัน!

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 กว่า 190 ประเทศทั่วโลกได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ้นสุดยุคสมัยของการใช้พลังงานจากถ่านหิน และภารกิจนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว พวกเราต้องร่วมกันส่งเสียงสะท้อนและกดดันไปยังบรรดาผู้นำของโลกเพื่อก้าวข้ามไปสู่ยุคสมัยแห่งการใช้พลังงานสะอาดโดยสมบูรณ์ และเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตสีเขียวและสะอาดสดชื่นตามจุดมุ่งหมาย ร่วมเป็นหนึ่งในหลายล้านเสียงทั่วโลกและเรียกร้องให้เกิดการปฏิบัติการเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate action) และร่วมลงชื่อในคำร้องวันนี้!

เพิ่มความเย็นให้กับกรุงเทพฯ

ระหว่างที่การต่อสู้เพื่อช่วยโลกดำเนินอยู่นั้น ในกรุงเทพฯ นี้เอง ก็ยังมีวิธีการที่เราสามารถทำได้เพื่อให้รู้สึกเย็นสบายขึ้นและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นจากอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น นั่นคือ การเพิ่มจำนวนต้นไม้ใหญ่ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ร่มเงากับเราแต่พวกมันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษอื่น ๆ รอบตัวเรา แค่ต้นไม้เพียงต้นเดียวก็สามารถกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 48 ปอนด์ต่อปี!

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองในสัดส่วนต่อจำนวนประชาการที่ 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัวลาลัมเปอร์ที่มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่ 12 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน และสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่ 66 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน พบว่า กรุงเทพฯ มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวแค่ 3 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน เท่านั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลน่าแปลกใจว่าทำไมจึงรู้สึกว่าอากาศร้อนมากจนแทบจะละลายเมื่ออยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูร้อน

Read More 

เบน แอนด์ เจอร์รีส (Ben & Jerry’s) ได้ร่วมมือกับ บิ๊ก ทรีส์ (BIG Trees) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ร่วมกันก่อตั้ง “เครือข่ายต้นไม้ในเมือง” พวกเขาเพียงแค่ต้องการให้กรุงเทพฯ ร่มรื่นโดยการดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี พวกเขาจึงชักชวนผู้คนทั่วไปให้ร่วมเป็นสายตรวจต้นไม้ (Tree Ranger) เพื่อที่ว่าพวกเราจะได้สามารถช่วยเหลือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามวิถีการเติบโตของต้นไม้

ทีมงาน BIG Trees จะสอนเราเพื่อให้เราได้รู้จักต้นไม้ใหญ่มากขึ้นและสอนถึงวิธีการดูแลต้นไม้ (ใหญ่) อย่างถูกต้อง เพราะต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิต (เช่นเดียวกันกับเรา) ในกรุงเทพมหานคร เราอาจจะเห็นพวกกิ่งก้านของพวกมันมักจะถูกตัดออกเสมอ ซึ่งการตัดกิ่งเหล่านั้นเป็นการทำลายแหล่งสะสมพลังงานและรวมทั้งทำลายหน้าที่ใช้สอย ในส่วนต่างๆ แต่การตัดต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เป็นการตัดเพื่อโค่นลง แต่เป็นการตัดเพื่อตัดแต่งให้ต้นไม้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องรู้จักระบบการดำรงชีวิตและการทำงานของต้นไม้เหล่านี้

ร่วมดับร้อนให้กรุงเทพฯ กับ Ben & Jerry’s และ BIG Trees โดยการเป็น “สายตรวจต้นไม้ (Tree Ranger)” และมาเจอกับพวกเราได้ในกิจกรรมแจกไอศกรีมฟรีทั่วกรุงเทพ! ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/BIGTreesProject

เข้าร่วมการเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ!

ขอขอบคุณประชาชนจากทั่วโลกมากกว่า 3.5 ล้านคนที่ได้ร่วมลงชื่อในฎีกา Avaaz ที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้นำระดับโลกจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ (COP21) ซึ่ง 196 ประเทศได้ร่วมลงชื่อในข้อตกลง ณ กรุงปารีส โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มต้นลงมือทำ เราต้องสร้างความกดดันอย่างต่อเนื่องให้ผู้นำระดับโลกของเราเร่งดำเนินการเพื่อเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด 100% โดยเร็ว และบรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้เรามีอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสะอาดยิ่งขึ้น ร่วมออกเสียงของคุณพร้อมกับผู้คนหลายล้านคนเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศ โดยการลงชื่อในฎีกาวันนี้!

 

เข้าร่วมกิจกรรม

1. เป็นอาสาสมัครสายตรวจต้นไม้

เพียงโพสต์รูปคู่กับต้นไมพร้อมติด #treeranger และมาเจอกับพวกเราในกิจกรรมแจกไอศกรีมใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ทุกเดือน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.facebook.com/bigtreesproject

2. ลงทะเบียนสำหรับการร้องเรียนตอนนี้!

 
 
คำถามที่พบบ่อย
 • มัน’เป็นเรื่องจริง มัน’กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ สำหรับเรา มันไม่ได้เป็นเพียงแต่เกี่ยวกับหมีขั้วโลกและแผ่นน้ำแข็ง แต่มัน’เกี่ยวกับคน เป็น’ปัญหาของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

  เรา’มีความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่ธุรกิจของเรามีต่อสิ่งแวดล้อม เรา’ได้ลงทุนในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดของเสียในโรงงานผลิตของเราที่ติดตั้งเครื่องย่อยสลายชีวภาพเป็นเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานที่สะอาดที่โรงงานผลิตของเราในยุโรปและแหล่ง Forest Steamship Council (FSC) กระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเรา

 • ในฐานะที่เป็นบริษัทอาหาร พันธมิตรของเราหลายรายในวงจรของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์การค้าที่เป็นธรรมของเราในซีกโลกใต้มีความเสี่ยงต่อโลกร้อนอย่างแท้จริง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความเสี่ยงต่อคนในซัพพลายเชนของเรา ’จึงเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจของเราเช่นกัน

 • สำหรับเรา ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มันเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อคนยากจนและเปราะบางมากที่สุดในโลก ปัญหานี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความร่ำรวย ประเทศที่พัฒนาของซีกโลกเหนือ ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดของซีกโลกใต้ส่วนใหญ่มีความเสี่ยง และมีทรัพยากรน้อยที่สุดที่จะปรับตัวเข้ากับโลกร้อนได้อย่างรวดเร็ว มันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม

 • เราได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อสักครู่ ในปี 2007 เราได้ปล่อยแคมเปญรณรงค์เพื่อภาวะโลกร้อนเป็นครั้งแรกและเป็นการร่วมมือกับ Dave Matthews Band เรามีประวัติการมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของเราอันยาวนาน เราได้ลงทุนตั้งแต่ต้นและมักจะมีประสิทธิภาพในโรงงานการผลิตของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดของเสีย เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ติดตั้งเครื่องย่อยสลายชีวภาพที่ที่โรงงานไอศกรีมของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จะเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงานที่เย็นสะอาด นี่คือรายการของสิ่งที่เราทำที่ครบถ้วน:

  • 2002 - เริ่มด้วยคาร์บอนออฟเซ็ตกับ NativeEnergy สำหรับโรงงานผลิตของเราที่เวอร์มอนต์
  • 2004 -การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตเสร็จสมบูรณ์สำหรับการผลิตในสหภาพยุโรป (EU)
  • 2007 - EU เริ่มคาร์บอนออฟเซ็ต / อินเซ็ตติ้ง
  • 2007 - แคมเปญ One Sweet Whirled Advocacy
  • 2008 - สินค้าคงคลังคาร์บอนเสร็จสมบูรณ์ในสหรัฐฯ
  • 2008 - ร่วมมือกับกรีนพีซเพื่อได้รับการอนุมัติของ hydrofluorocarbon (HFC) free refrigeration cabinets
  • 2014 - การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตเสร็จสมบูรณ์สำหรับสหรัฐฯ
  • 2014 - ติดตั้งเครื่องย่อยสลายชีวภาพที่โรงงานผลิตของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์
  • 2015 - การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับ EU

 • เราทราบว่าการปฏิบัติงานขององค์กรอาสาสมัครจะไม่ส่งมอบการเปลี่ยนแปลงระบบขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องรักษาความร้อนให้อยู่ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส เราต้องการให้ผู้นำทั่วโลกสนับสนุนนโยบายที่ยุติพลังงานจากซากฟอสซิลและผลักดันการเพิ่มพลังงานทดแทนอย่างรวดเร็ว เฉพาะการเคลื่อนไหวทางสังคมกว้างขึ้นเท่านั้นจะสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้นำของโลกที่สามารถส่งมอบในอนาคตที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเรากำลังมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างการเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ร่วมกัน เราสามารถแสดงให้ผู้นำของโลกเห็นว่าเวลาที่จะทำหน้าที่คือเดี่ยวนี้

 • เราจะส่งเสริมให้แฟน ๆ ผู้บริโภคของเรา และประชาชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศโลก ถ้าเรา’ต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นภัยพิบัติ จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวในวงกว้างและที่หลากหลายของประชาชนที่เต็มใจที่จะมาปฏิบัติการโดยตรงเพื่อปกป้องโลกของเรา เรา’จะส่งเสริมให้แฟน ๆ ของเรามาเข้าร่วมกับ Avaaz ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกลุ่มสร้างการเคลื่อนไหวทั่วโลก

  Avaaz จะยังคงให้แฟน ๆ ของเราเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พวกเขาปฏิบัติการในช่วงเวลาที่พวกเขามีประสิทธิภาพมากที่สุด เราต้องการมอบวิธีง่าย ๆ แก่แฟน ๆ ของเราในการปฏิบัติการในปัญหาที่เรารู้ว่าพวกเขาให้ความสำคัญ

 • 2015 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่  ผู้นำของโลกได้กำหนดเส้นตายเพื่อกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะต้องให้ทุกประเทศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการจำกัดความร้อนให้อยู่ต่ำกว่า 2º องศาเซลเซียส  พูดตรง ๆ ปี 2015 อาจเป็นปีที่นำโลกมาอยู่บนเส้นทางสู่สภาพภูมิอากาศในระยะยาวที่มั่นคง หรือเรา’จะล็อคตัวเองในอนาคตกับการวิ่งหนีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เราคิดว่าอย่างแรกฟังดูดีกว่ามาก

 • ใช่ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราต่อไพนต์นั้นประมาณ 1 กิโลกรัมหรือประมาณก๊าซเรือนกระจก 136,000 เมตริกตันทุกปี ดูการวิเคราะห์วงจรชีวิตของเราที่นี่

 • มี Ben & Jerry’s มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างแน่นอน เราเชื่อว่าบริษัทควรกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายที่ถูกฝังรากลึกในด้านวิทยาศาสตร์ Ben & Jerry’s มุ่งมั่นที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงการเติบโตของธุรกิจของเรากับการเติบโตของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษของเราให้ได้อย่างแน่นอนถึง 80% ภายในปี 2050 แม้จะเรามีแผนที่น่าท้าทายที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโต ระหว่างนี้และถึงปี 2020 เรามุ่งมั่นที่จะลดผลิตภัณฑ์มวลรวมของการปล่อยมลพิษต่อหน่วยการผลิตลง 15%

 • การปล่อยก๊าซคาร์บอนของ บริษัทมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการผลิตส่วนผสมของเรา โดยเฉพาะนม การปล่อยมลพิษของฟาร์มคิดเป็น 42% ของการปล่อยมลพิษของวงจรชีวิตโดยรวมของ บริษัทของเรา ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้การลดการปล่อยมลพิษของเรามีความคืบหน้าจริง เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับครอบครัวเกษตรกรผลิตภัณฑ์นมของเราเพื่อปรับปรุงการจัดการปุ๋ย ลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นในระบบการย่อยอาหารจากฝูงสัตว์ และย้ายไปสู่วิธีการปลูกพืชที่ดีขึ้นที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพดินและกักเก็บคาร์บอน นอกจากนี้ เรายังคงผลักดันประสิทธิภาพทั่วทั้งโรงงานผลิตของเรา เครือข่ายโลจิสติกส์ของเราและซัพพลายเชนสินค้าแช่แข็งของเราอย่างต่อเนื่อง

 • การขนส่งขาออกคิดเป็นประมาณ 15% ของการดำเนินธุรกิจของเรา ดังนั้นโลจิสติกส์จึงเป็นส่วนที่มีการปล่อยมลพิษขนาดใหญ่ของเรา แต่ไอศกรีมที่เราจัดส่งในต่างประเทศนั้นจะขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเคลื่อนย้ายสินค้า สภาขนส่งสินค้าทางเรือโลก (The World Shipping Council) กล่าวว่าสินค้าจำนวนมากสามารถส่งได้จากท่าเรือเมลเบิร์นในออสเตรเลียไปยังท่าเรือลองบีชในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นระยะทาง 12,770 กิโลเมตร (7,935 ไมล์) ซึ่งจะปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่าการขนส่งประเภทเดียวกันในสหรัฐฯ โดยรถบรรทุกจากดัลลัสไปยังลองบีช เป็นระยะทาง 2,307 กิโลเมตร (1,442 ไมล์) คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  เพื่อให้เราสามารถลดมลพิษได้โดยการลดการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขาออกประมาณ 15% เรา’จำเป็นต้องผลักดันประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มรถบรรทุกห้องเย็นบนท้องถนนที่ขนย้ายผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศ

 • ใช่ เราเป็น บริษัท นมและเรารู้สึกภูมิใจในความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวเกษตรกรที่จัดหานมและครีมของเราทั้งหมด แต่ กับการเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกเราประมาณ 15-20% เราจำต้องทำงานอีกมากเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในฟาร์ม นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังตรวจสอบโปรแกรม Caring Dairy ของเราเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับฟาร์มของเราที่จะช่วยให้เราประเมินการลดการปล่อยก๊าซจริงในฟาร์มของเรา เรายังได้เริ่มยังลงทุนในเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น เครื่องแยกปุ๋ย และเครื่องย่อยสลายชีวภาพในฟาร์มโคนมในซัพพลายเชนของเราเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ในเวลาเดียวกัน

 • เราคือแฟนรายใหญ่ของโลกของเรา และมักจะตรวจสอบผลกระทบที่เรามีต่อสภาพแวดล้อม เมื่อมันมาถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ์ กระดาษแข็งทั้งหมดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเราทำจากกระดาษแข็งที่ผ่านการรับรอง Forest Stewardship Council เนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัย เราจำเป็นต้องเคลือบกระดาษแข็ง FSC ของเรา ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างกว้างขวาง นี่คือสิ่งที่เรากำลังหาทางปรับปรุงอยู่ และหวังว่าในปีถัดไป เราสามารถทำให้เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้

 • เพื่อจำกัดให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกต่ำกว่า 2º องศาเซลเซียส Ben & Jerry’s สนับสนุนนโยบายต่อไปนี้

  • ให้แน่ใจว่า 2/3 ของพลังงานจากซากฟอสซิลที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดยังคงอยู่ในพื้นดิน
  • ยุติการปล่อยก๊าซพลังงานจากซากฟอสซิลทั้งหมดโดยสิ้นเขิงโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 2050
  • ไม่มีการลงทุนใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานจากซากฟอสซิล
  • ให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในยุติการปล่อยก๊าซพลังงานจากซากฟอสซิลที่มีการปฏิบัติการที่แตกต่างกันแล้วแต่ประเทศ’ มีความรับผิดชอบร่วมกันแต่แตกต่างกัน และความสามารถที่เกี่ยวข้อง
  • การเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกให้เป็นพลังงานทดแทน 100% ในขณะมั่นใจในการเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกภายในปี 2050
  • ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกี่ยวกับมลพิษคาร์บอนที่จำกัดความที่ 2º เซลเซียส
  • สร้างกรอบการทำงานระดับโลกที่เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วช่วยให้ทุนส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยมลพิษที่ต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสภาพภูมิอากาศที่มีความยืดหยุ่นในประเทศที่กำลังพัฒนาและซีกโลกใต้

   

Back To Top